முகப்பு

4

Villas in Tuscany

பூல் ஆடம்பர மாளிகை வரவேற்கிறோம்

the villa is a typical Tuscan villa that stands alone in a huge park, ஆர்னோ பள்ளத்தாக்கு மீது ஒரு பெரிய காட்சி. பெரிய கதவுகள் தோட்டத்தில் நேரடியாக திறக்கின்றன. பெரும் கருத்துக்களை ஒரு தனியார் மாடியில் ஒரு வெளிப்புற இரவு வாய்ப்பு வழங்குகிறது.

தொலைபேசி: 0039 3661467210
ஸ்கைப்: villaceccarelli
E-mail: villa.borgoallacollina@gmail.com