ຮູບ​ພາບ​ພາຍ​ໃນ

ອອກຄໍາເຫັນ,,en,ຍົກເລີກການຕອບ,,en,ເຈົ້າຕ້ອງເປັນ,,en,ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ,,en,ເພື່ອສະແດງຄວາມເຫັນ,,en