ទំព័រ​ដើម

4

Villas in Tuscany

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ផ្ទះ​វីឡា​ប្រណីត​មួយ​នឹង​អាង​ទឹក

the villa is a typical Tuscan villa that stands alone in a huge park, ជាមួយ​នឹង​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​លើ Arno ជ្រលង. ទ្វារ​ដ៏​ធំ​មួយ​បើក​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​សួនច្បារ. មួយ​រាបស្មើ​ឯកជន​មួយ​ដោយ​មាន​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​ផ្តល់​នូវ​លទ្ធភាព​សម្រាប់​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​នៅ​ក្រៅ.

ទូរស័ព្ទ: 0039 3661467210
កម្មវិធី Skype: villaceccarelli
E​-mail: villa.borgoallacollina@gmail.com