હોમ

4

Villas in Tuscany

પૂલ સાથે વૈભવી વિલા માટે આપનું સ્વાગત છે

વિલા એક વિશાળ પાર્ક એકલા રહે છે કે એક લાક્ષણિક ટુસ્કન વિલા છે, આ અર્નો વેલી ઉપર એક મહાન દૃશ્ય સાથે. મોટા દરવાજા બગીચામાં સીધું ખોલવા. મહાન દેખાવો સાથે એક ખાનગી ટેરેસ આઉટડોર રાત્રિભોજન માટે શક્યતા તક આપે છે.

ફોન: 0039 3661467210
સ્કાયપે: villaceccarelli
ઇ મેલvilla.borgoallacollina@gmail.com

Sottomisura 6.4 Misura 6.4.5 GAL

INNOVAZIONE PER VILLA IL BORGO

Descrizione del progetto : Il progetto ha consentito la realizzazione di un investimento per migliorare le attività delle microimprese delle attività turistiche attraverso azioni di miglioramento e riqualificazione di nuovi arredi e dotazioni quali:

INFISSI NUOVI
DIVANI COMPONIBILI (N.3)