صفحه اصلی

4

Villas in Tuscany

به ویلا های لوکس با استخر خوش آمدید

ویلا ویلا اهل توسکانی معمولی است که به تنهایی در یک پارک بزرگ ایستاده است, با نمایش بزرگ بیش از دره آرنو. درب بزرگ به طور مستقیم باز به باغ. تراس خصوصی با نمایش بزرگ امکان برای صرف شام در فضای باز ارائه می دهد.

تلفن: 0039 3661467210
اسکایپ: villaceccarelli
فرستادن به ایمیلvilla.borgoallacollina@gmail.com

Sottomisura 6.4 Misura 6.4.5 GAL

INNOVAZIONE PER VILLA IL BORGO

Descrizione del progetto : Il progetto ha consentito la realizzazione di un investimento per migliorare le attività delle microimprese delle attività turistiche attraverso azioni di miglioramento e riqualificazione di nuovi arredi e dotazioni quali:

INFISSI NUOVI
DIVANI COMPONIBILI (N.3)